Wpływ opisu produktu na sprzedaż

Rozbudowa opisów może wpłynąć na poprawę współczynnika konwersji. Jeśli w ramach opisu produktu zastosujemy nie tylko copywriting informacyjny (przedstawiający cechy produktu), ale również copywriting sprzedażowy (przedstawiający emocjonalną wartość produktu) oraz uzasadnienie ceny, istnieje duża szansa, że tekst ten wpłynie na wyższą sprzedaż produktu. Czasem  wystarczy dołożenie modułu tekstu na stronie produktowej lub tzw. bullet points, by podnieść skuteczność marketingową witryny.

Wpływ opisu produktu na SEO

Rozbudowa opisów i treści w serwisie przyczyni się do lepszej widoczności witryny w wynikach wyszukiwania Google na wybrane słowa kluczowe (pozycjonowanie strony). W ramach audytu usability przeprowadzamy podstawowy audyt SEO, a na życzenie Klienta także pełny audyt SEO wraz z optymalizacją treści.

Co wchodzi w skład testów A/B?

W zakres usługo optymalizacji konwersji wchodzi analiza usability serwisu. Najpierw konfigurujemy (lub rekonfigurujemy) aplikację Google Analytics i dokonujemy analizy ścieżek zakupowych oraz profilu poruszania się użytkowników w serwisie.

Często instalujemy dodatkowe narzędzie analityczne pozwalające nam na śledzenie kliknięć (click tracking), tworzenie map ciepła (heat maps) oraz nagrywanie wideo-sesji użytkowników serwisu. Dane zbieramy od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od poziomu ruchu w serwisie.

Na tej podstawie wybieramy obszary do zmiany (gdy mamy pewność że zmiana jest konieczna) lub do testów (by uzyskać pewność, że nowe rozwiązanie będzie skuteczniejsze).

Gwarancji dać nie możemy, ale rozliczamy się w modelu success fee, czyli płatność następuje tylko w momencie, gdy serwis Klienta osiągnie zakładaną poprawę współczynnika konwersji dzięki zaproponowanym przez nas zmianom. Gdyby z jakichś powodów nasze działania nie przyczyniły się do wzrostu efektywności serwisu – nie pobieramy wynagrodzenia.

Rozliczania się w modelu success fee

Gdy Klient zleca nam optymalizację współczynnika konwersji, wynagrodzenie pobieramy wyłącznie gdy zrealizujemy ten cel w ustalonym w umowie czasie. By zaproponować model rozliczenia za efekty, musimy poznać średnią miesięczną wartość koszyka, byśmy mogli oszacować prognozowany wzrost oraz nasz udział w dodatkowych dochodach.

Możemy też ustalić jednorazową opłatę po osiągnięciu określonej średniej wartości współczynnika konwersji. Za sprawą narzędzi analitycznych jesteśmy w stanie wykazać, że to zaproponowane przez nas zmiany zaowocowały poprawą sprzedaży. W kwestii rozliczeń w modelu performance jesteśmy elastyczni i gotowi na Państwa propozycje.

 

Zmieniając treści w serwisie internetowym (np. stosując copywriting sprzedażowy) uwzględniamy wszystkie warunki stawiane przez SEO. Często proponujemy dodanie treści w serwisie, które przyczyniają się do lepszych pozycji witryny w wyszukiwarce Google. Na przykład poprawna rozbudowa opisów produktów ma wpływ zarówno na pozycjonowanie (unikalna treść), jak i współczynnik konwersji (wartość emocjonalna oraz uzasadnienie ceny).  Czasem  wystarczy dołożenie modułu tekstu na stronie produktowej lub tzw. bullet points.

Najpierw konfigurujemy (lub rekonfigurujemy) aplikację Google Analytics i dokonujemy analizy ścieżek zakupowych, profilu użytkowników oraz zwyczajów związanych z korzystaniem z serwisu.

Na tej podstawie wybieramy obszary do zmiany (gdy mamy pewność że zmiana jest konieczna) lub do testów (by uzyskać pewność, że nowe rozwiązanie będzie skuteczniejsze).  W ten sposób wstępnie jesteśmy w stanie określić charakter i zakres zmian oraz zaproponować model rozliczenia. Następnie przesyłamy ofertę i umowę i prosimy o dodanie w witrynie kodu Google Tag Manager, który pozwoli nam uruchomić narzędzia testowe.

Przygotowujemy propozycje zmian oraz makiety testowe dla serwisu. Do testów A/B używamy narzędzi Visual Website Optimizer lub Optimizely, które pozwalają nam konfigurować nakładki wizualne na strony, zmieniać i dodawać teksty i grafiki bez konieczności udziału programisty odpowiadającego za serwis.

Wdrożenie zwycięskich zmian w serwisie zależy od stopnia ich skomplikowania. Na prośbę Klienta część zmian jesteśmy w stanie samodzielnie wdrożyć na jego stronie. Najczęściej zmiany wdraża programista odpowiedzialny za  dany serwis.

Copywriting sprzedażowy:

– analiza dotychczasowej komunikacji sprzedażowej marki (identyfikacja kluczowych wartości, które odpowiadają za procesy decyzyjne klientów marki),

– analiza konkurencji oraz otoczenia marki,

– analiza potrzeb konsumentów połączona z przygotowaniem struktury języka korzyści,

– proces modelowania klienta tradycyjnego i klienta trudnego,

– przygotowanie nowej strategii komunikacji marki w oparciu o model neuromarketingowy, marketing narracyjny oraz copywriting perswazyjny,

– przygotowanie treści.

 

Copywriting SEO:

– analiza słów kluczowych,

– selekcja słów kluczowych oraz ich podział do konkretnych podstron,

– transpozycja treści z materiałów promocyjnych do potrzeb komunikacji internetowej,

– optymalizacja treści pod kątem słów kluczowych zgodnie z wymogami wyszukiwarek,

– przygotowanie unikalnych meta tagów dla dedykowanych podstron w serwisie.

– Analiza usability serwisu,

– Opracowanie rekomendacji oraz usprawnień,

– Wdrożenie/konfiguracja narzędzi analitycznych/testowych,

– Uruchomienie testu A/B,

– Analiza wyników, wnioskowanie przygotowanie rekomendacji dla serwisu.

W ramach audytu usability przeprowadzamy podstawowy audyt SEO, a na życzenie Klienta także pełny audyt SEO wraz z optymalizacją treści pod kątem wyszukiwarki Google.

Więcej informacji na temat testów A/B

 

Wtedy nie pobieramy opłat za naszą pracę. Jedyny koszt dla Państwa to opłata konfiguracyjna w wysokości 500 zł na początku projektu, za konfigurację narzędzi (w tym Google Analytics). Pracujemy więc w modelu w którym to nam najbardziej zależy na osiągnięciu poprawy konwersji, bo jest to warunek, że otrzymamy wynagrodzenie.

Należałoby sprawdzić jak sklep współpracuje z Visual Website optymizer lub Optimizely. Na ogół zakres możliwych zmian jest bardzo szeroki, jednak nie każda strona dobrze współpracuje z narzędziami. Najpierw faktycznie sprawdzamy kompatybilność narzędzi i weryfikujemy działanie, jeśli narzędzie nie działa – nie pobieramy opłat.

Sposób działania narzędzia jest przedstawiony w tym filmie:

Pomiędzy znacznikami <head> umieszczony jest specjalny kod, dzięki, któremu możliwe jest wprowadzenie danych na stronie. Zmiana elementów na stronie odbywa się w specjalnym edytorze dostępnym po zalogowaniu w Visual Website Opimizer, możliwe jest przesuwanie elementów za pomocą myszki oraz wprowadzanie zmian w kodzie strony. Każda dodatkowa linijka kodu na stronie rzeczywiście spowalnia jej działanie, spowolnienie działania w przypadku korzystania z narzędzi do testów a/b jest niewielkie i niezauważalne z punktu widzenia użytkownika.

Najpierw konfigurujemy (lub rekonfigurujemy) aplikację Google Analytics oraz instalujemy narzędzie HotJar i dokonujemy analizy ścieżek zakupowych, profilu użytkowników oraz zwyczajów związanych z korzystaniem z serwisu.

Na tej podstawie wybieramy obszary do zmiany (gdy mamy pewność że zmiana jest konieczna) lub do testów (by uzyskać pewność, że nowe rozwiązanie będzie skuteczniejsze).  W ten sposób wstępnie jesteśmy w stanie określić charakter i zakres zmian oraz zaproponować model rozliczenia. Następnie przesyłamy ofertę i umowę i prosimy o dodanie w witrynie kodu Google Tag Manager, który pozwoli nam uruchomić narzędzia testowe.

My przygotowujemy propozycje zmian oraz makiety testowe dla serwisu. Do testów A/B używamy narzędzi Visual Website Optimizer lub Optimizely, które pozwalają nam konfigurować nakładki wizualne na strony, zmieniać i dodawać teksty i grafiki bez konieczności udziału programisty odpowiadającego za serwis. Cały proces testów jest więc po naszej stronie.

Wdrożenie zwycięskich zmian w serwisie zależy od stopnia ich skomplikowania. Na prośbę Klienta część zmian jesteśmy w stanie wdrożyć na jego stronie. Najczęściej jednak rozwiązania, które zostały wyłonione w testach A/B klient samodzielnie wprowadza na swojej stronie.